Φωτογραφικό  & Οπτικοακουστικό Υλικό από τις δράσεις  του προγράμματος

 

Φωτογραφίες από φυτώρια