Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου (ΕΜΧ)

Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου ιδρύθηκε το 1938 βάσει του Νόμου 1390, είναι Αναγκαστικός Συνεταιρισμός και αποτελεί το φορέα αποκλειστικής διαχείρισης της φυσικής Μαστίχας Χίου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αποτελεί τη συλλογική έκφραση 20 πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών των 24 Μαστιχοχωρίων που βρίσκονται στη νότια Χίο. Η μαστίχα Χίου αποτελεί ένα μοναδικό γεωργικό προϊόν το οποίο παράγεται μόνο στο νότιο τμήμα της Χίου. Οι οικισμοί της περιοχής αυτής ονομάζονται Μαστιχοχώρια. Το σύνολο της παραγωγής της μαστίχας συγκεντρώνεται στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου που το επεξεργάζεται, το συσκευάζει και το εμπορεύεται διεθνώς.

Read more: Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου (ΕΜΧ)

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/ Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ιδρύθηκε το 2000, είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και βρίσκεται μέσα στη λίστα με τους TOP-25 ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της Ε.Ε. στην προσέλκυση πόρων από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα.

Read more: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/ Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών

MEDITERRA AΒΕΣΕ (ΜΕΝΤ)

Η MEDITERRA ΑΒΕΣΕ ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2002 στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, με βασικό σκοπό: την δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού προβολής για τη μαστίχα Χίου, τον σχεδιασμό και παραγωγή και διανομή προϊόντων υψηλής ποιότητας, την ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων λιανικής πώλησης, τον σχεδιασμό και εκτέλεση προωθητικών ενεργειών.

Read more: MEDITERRA AΒΕΣΕ (ΜΕΝΤ)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ-ΓΕΩ & ΑΠΘ-ΦΑΡΜ)

To Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο. Το κυρίως campus βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και εκτείνεται σε μία έκταση περίπου 430.000 m2, ενώ ορισμένες από τις εγκαταστάσεις του, είτε εκπαιδευτικές είτε διοικητικές, βρίσκονται εκτός της πανεπιστημιούπολης ή σε άλλες πόλεις.
Συνολικά περιλαμβάνει 10 σχολές, που συγκροτούνται από 40 τμήματα και 1 μονοτμηματική σχολή.

Read more: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ-ΓΕΩ & ΑΠΘ-ΦΑΡΜ)

Παν. Ιωαννίνων / Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών (ΠΙ)

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πραγματοποιείται έρευνα (βασική και εφαρμοσμένη) καθώς και πειραματική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτονται από τα Τμήματα και τις Σχολές του Ιδρύματος, με ιδιαίτερη έμφαση στις Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, τις Επιστήμες Υγείας, τις Αρχαιολογικές Μελέτες και Ανασκαφές, τις Λογοτεχνικές και Γλωσσολογικές Μελέτες, τις Οικονομικές και Κοινωνιολογικές Μελέτες, καθώς επίσης και στις Επιστήμες Εκπαίδευσης.

Read more: Παν. Ιωαννίνων / Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών (ΠΙ)