Πίνακας Συντονιστικών - Επιστημονικών Συναντήσεων

 

Kατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου πραγματοποιήθηκαν 5 συναντήσεις των φορέων του έργου. Συγκεκριμένα, έγιναν 2 συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη και 3 συναστήσεις στη Χίο.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν και διαδικτιακές συναντήσεις, είτε ως ολόκληρη ομάδα είτε δημερής ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και των παραδοτέων.

Οι συναντήσεις υλοποιήθηκαν στις παρακάτω ημερομηνίες, ενώ αναλυτικότερα η ατζέντα και φωτογραφικό υλικό δίνονται στη συνέχεια του παραδοτέου.

 
  Σημείο συνάντησης Ημερομηνία
1η συνάντηση Θεσσαλονίκη 21/9/2018
2η συνάντηση Χίος 30/8/2019
3η συνάντηση Θεσσαλονικη 25/9/2020
4η συνάντηση Χίος 29/7/2021
5η συνάντηση Χίος 3/4/2023


3η Συνάντηση Συντονισμού και Διάχυσης Αποτελεσμάτων

Η 3η συνάντηση στο πλαίσιο του έργου Mast4trees πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις 25/09/2020.

Read more: 3η Συνάντηση Συντονισμού και Διάχυσης Αποτελεσμάτων